Get ready for Sitecore as a Service

Het installeren en onderhouden van een Sitecore productie omgeving kan soms als een grote uitdaging worden ervaren. De afgelopen jaren heeft Sitecore de functionaliteiten van het platform opgesplitst en uitgebreid door gebruik te maken van micro-services. Dit maakt het mogelijk om bepaalde functionaliteiten van het Experience Platform te voorzien van updates zonder dat het gehele platform geüpdatet hoeft te worden.

De micro-service architectuur van Sitecore

Met het doorvoeren van de micro-services architectuur binnen Sitecore kan de initiële installatie en configuratie van het platform een aantal uitdagingen met zich meebrengen en tijdrovend zijn. Ter ondersteuning van het installatieproces levert Sitecore PowerShell scripts en ARM templates, die gebruikt kunnen worden bij het uitrollen van de diverse omgevingen die onderdeel zijn van de ontwikkelstraat (OTAP). Het uitrollen en opzetten van deze omgevingen wordt in sommige situaties door ontwikkelaars uitgevoerd. Als gevolg hiervan worden zij ook vaak verantwoordelijk voor het beheer van het platform terwijl ontwikkelaars over het algemeen geen beheerachtergrond hebben. Deze werkzaamheden worden dan ook vaak als onderdeel van het project uitgevoerd.

Doordat vaak de noodzakelijke kennis ontbreekt bij een ontwikkelaar en deze taak als side-project wordt uitgevoerd bestaat het risico dat er veel problemen aan het licht komen wanneer het platform in productie wordt genomen. Een performance issue is een voorbeeld van een productie issue. In zo’n geval wordt eerst gekeken naar de desbetreffende code die mogelijk de oorzaak kan zijn van het performance issue. Pas in een later stadium wordt gekeken in hoeverre de inrichting van het platform van invloed is op de performance. De analyse met betrekking tot de inrichting en het doorvoeren van eventuele wijzingen kan beter worden overgelaten aan beheerders dan aan ontwikkelaars.

De komst van Sitecore as a Service

Sitecore biedt momenteel al de mogelijkheid tot het lokaal hosten van Sitecore op een eigen beheerde omgeving van de klant, dit wordt ook wel on-premises genoemd. Een andere mogelijkheid is om de servers niet zelf te hosten, maar deze via bijvoorbeeld op het Microsoft Azure platform te hosten. Hierbij wordt dan gesproken over Infrastructure as a Service (IaaS). En als laatste kan er gekozen worden om gebruik te maken van de Sitecore Managed Cloud. Hier worden de servers en het platform door Sitecore beheerd en wordt er gesproken over een Platform as a Service (PaaS) oplossing.

Tijdens het Sitecore Symposium heeft CEO Mark Frost aangekondigd dat Sitecore het platform wil gaan aanbieden als een Service. Deze manier van hosten wordt ook wel Software as a Service (SaaS) genoemd. Hierdoor wordt het beheer van de infrastructuur maar ook het beheer van het platform (bijvoorbeeld upgrades) door Sitecore gedaan en wordt uw organisatie ontlast van deze beheer taken.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen?