Testimonial: Unifiedpost

Het probleem

In eerste instantie liep Unifiedpost niet tegen een technisch probleem aan. Zij ervaarde echter dat hun werkwijze te veel verschilde van de partner waarmee ze hun Sitecoreplatform hebben opgebouwd. Bij dat bureau kwamen ze terecht voor een nieuwe huisstijl, waar ook een nieuwe website bij hoorde. Er is voor Sitecore gekozen omdat Unifiedpost wereldwijd veel producten vermarkt, ze zochten een systeem dat ze niet financieel zou straffen voor de vele domeinnamen, Sitecore is domeinonafhankelijk en bleek een goede fit.

Corporate Technical Marketingmanager, Geert Fransen, vertelt: “Het DNA van Unifiedpost is heel flexibel, agile bedrijf. De manier van werken voelt heel natuurlijk. Op een bepaald moment merkte we dat ons DNA niet meer paste bij die van de vorige partner, die heel projectmatig en strikt te werk ging. Een probleem betekent een ticket aanmaken en wachten op feedback. Als ik een nieuwe feature wilde, dan moesten we daar eerst een meeting over inplannen om te discussiëren over de impact, voordat er überhaupt tijd ingepland werd om te bouwen. Dat werkte voor ons gewoon niet prettig.” Geert heeft dat aangekaart bij de Sitecore partnermanager van de Benelux en kwam zo terecht op een klantbijeenkomst, daar ontmoete hij uxbee’s CSO Theo de Wolf. Geert: “We raakte in gesprek en van het een is het ander gekomen, zonder frictie en zonder zich op te dringen is Theo gewoon komen luisteren en heeft een voorstel gemaakt. Hij zag verhaal in wat Unifiedpost deed en dacht creatief mee, dat heeft de doorslag gegeven om met uxbee te gaan werken.”

De oplossing

Tijdens de overdracht van het platform aan uxbee, bleek uit de analyse dat de basis technisch in orde was. Unifiedpost ervaarde wel dat het doorontwikkelen steeds stroever liep, Geert vertelt hierover: “dan werd een nieuwe feature toch niet helemaal zo geïmplementeerd als gedacht en er werd minder proactief meegedacht. Soms is het goed te praten met iemand die de technologie goed kent, die dan twee extra vragen stelt, waardoor je beter begrijpt waar wij naartoe willen en dan zegt, ah, dan kunnen we het beter op deze manier doen om te voorkomen dat je later vastloopt. Dat was niet meer aanwezig bij de vorige partner.”

Uxbee is zich vooral gaan focussen op het optimaliseren en doorontwikkelen van het platform. Unfiedpost werkt met twee verschillende websiteformats. De ene is de corporate website, die wordt vanuit het hoofdkantoor beheerd. De andere zijn ruim 30 landenwebsites, die kennen één format, maar worden in ieder land afzonderlijk beheerd. Dat maakt dat alle optimalisaties goed doordacht moeten worden om de impact op de verschillende landen te ondervangen. Daarnaast is Unifiedpost ook actief in Azië. Daarom hebben we, naast de Europese server, ook een Azure server in Azië om de afstand te overbruggen en de snelheid te bevorderen.

Er zijn meerdere slimme koppelingen gemaakt met externe software. Er is onder andere een koppeling met webinar software actief. Hiermee worden de inschrijvingen voor een webinar aan de voorkant afgehandeld op basis van Sitecore Forms en is er aan de achterkant een link met de externe webinar software. Er is ook een koppeling gebouwd met het externe mailingplatform dat twee kanten op werkt. Als een bezoeker een websiteformulier invult, komt die data ook in het mailingsysteem terecht zodat ze meekunnen in mailingcampagnes. Maar dus ook de andere kant op. Als een al reeds geïdentificeerde bezoeker op de website komt door een link uit een mailing aan te klikken, wordt dat bezoek op basis van zijn emailadres gekoppeld aan zijn Sitecore ID. Zonder die koppeling zou Unifiedpost niet weten wie de bezoeker is omdat hij vanuit een extern mailingprogramma binnen is gekomen. 

 

De ervaring

Over de samenwerking is Geert helder: “Het is met iedereen heel aangenaam werken. Altijd goede feedback, snelle respons, nooit een fout woord. Er is niets te moeilijk, heel open en dat apprecieer ik. Als ik ooit eenzelfde grote uitdaging heb, is er één telefoonnummer dat ik bel.” Vanuit uxbee wordt er veel waarde gehecht aan een goede samenwerking, bedrijven moeten bij elkaar passen om tot het beste resultaat te komen. “We hebben een servicecontract en dan werk je vaak met een ticketsysteem. Ik heb de indruk dat Theo heel snel doorhad dat dat niet ging werken voor ons. Het is nooit doorgeduwd, we zijn altijd op dezelfde organische manier blijven werken. Uxbee voelde het DNA van Unifiedpost feilloos aan en wilde op diezelfde manier samenwerken met ons. En dat is zeker, ook in de toekomst voor andere bedrijven, een sterkte van uxbee. Jullie leggen geen verplicht keurslijf op, maar jullie gaan mee in de flow”, aldus Geert.

De technische specificaties

Omdat Unifiedpost wereldwijd in ruim 30 landen actief is en ieder land een lokale subsite heeft draaien, wilde we het beheer daarvan zo overzichtelijk mogelijk maken. We zijn dit project gestart met een succesvolle upgrade van Sitecore 9.11 naar versie 10.2, waardoor de performance van het platform enorm verbeterde. We hebben vervolgens één site gebouwd die alle landen kunnen hergebruiken en die technisch op één plek te beheren is. Als er een item in de opzet wordt aangepast kunnen we dat in een keer doen voor alle 30+ landen. Ieder land heeft qua look en feel dezelfde basis en bevatten op inhoud lokale accenten. Daar hebben we Sitecore SXA voor gebruikt endaarbinnen hebben we gebruik gemaakt van Shared Sites wat het mogelijk maakt om onderdelen te delen over meerdere sites heen. Alle landensites maken gebruik van één Shared Site en daar staat een configuratie in die globaal voor alle landen hetzelfde moet zijn. We hebben daar custom code voor geschreven omdat bepaalde zaken niet standaard mogelijk waren. Zo moest bijvoorbeeld het favicon overal hetzelfde zijn en dat kon standaard niet, dankzij de custom code kan dat nu wel.

Bij het gebruik van Shared Sites moet je goed nadenken over een aantal zaken. De content wordt lokaal beheert, alle contenteditors hebben een eigen rol met eigen rechten, zodat ze alleen content voor hun eigen land kunnen aanpassen. We hebben ook een regel moeten maken voor fall back talen. Wat als een specifieke productpagina bijvoorbeeld in Duitsland niet in het Duits beschikbaar is? Het zijn kleine zaken, waar wel over nagedacht moet worden om een goedwerkend platform te hebben.

Op dit moment zijn we vooraf bezig met optimaliseren en doorontwikkelen. Zo hebben we recent een integratie gebouwd met Google Workspace, zodat iedereen met toegang tot Sitecore, daar nu kan inloggen met hun Google account. Ideaal voor de gebruikers, zij kunnen met één Unifiedpost-account overal inloggen met 2 factor authentication, dus extra veilig. En zo blijven we continu bezig om het Sitecoreplatform verder te optimaliseren en doorontwikkelen, om ervoor te zorgen dat het team van Unifiedpost er optimaal gebruik van kan maken.

De klant aan het woord:

Benieuwd wat we onder andere voor onze klanten hebben gedaan? Lees de klantcases en ontdek een greep uit de mogelijkheden, leer meer over onze aanpak en de ervaringen van onze klanten.